From:  92.38

Wissen

 

 

Funcosil BI is een Kleurloze hydrofoberende impregnering voor beton.

 

 

Toepassingsgebieden:

 • Voor het hydrofoberend impregneren
  van beton o.a. in de wegenbouw,
  bruggen, viaducten, kunstwerken,
  geluidswallen, parkeergarages,
  enz.
 • Preventief beschermen van beton
  tegen de indringing van dooizout
  en zeewater alsook tegen vorsten
  dooizoutschade
 • Wasbeton of wasbetonachtige
  betongevels
 • Funcosil BI is een Remmers Product

Eigenschappen:

 • Reduceert en voorkomt nagenoeg
  indringing van chloride-ionen in
  beton
 • Verbetert de vorst-dooizoutbestendigheid
 • Beperkte indringing, afhankelijk
  van de betonkwaliteit
 • Dampopen
 • UV-, licht- en weerbestendig
 • Extreem duurzaam